微软Surface Duo在美国上市 国内上市应该要等到明年 |韩正:坚定不移推进药品和高值医用耗材集中带量采购 |10岁女童蹲地整理书包遭小车碾压 司机:没观察周围 |人社部报告:未来5年新职业人才需求超3000万 90后最担心失业 |保险巨头泰康斥资33亿战投 阳光城再封涨停 |美副总统:政府将提供数百万美元支持受山火影响家庭 |江西鄱阳湖逐步退水 全省河道超警戒站数22个 |北京西餐食品公司召回2批次鸡肉产品 检出大肠菌群不合格 |雨棚被砸出大窟窿!一看视频业主怒了:是个“活物” |[新浪彩票]甜瓜福彩3D第20156期:大小比关注0-3 |百胜中国上市破发:市值1635亿港元 上半年利润遭腰斩 |特朗普授权的额外失业补助在持续六周后将结束 |曼城旧将亚亚图雷被推荐给意甲升班马斯佩齐亚 |[新浪彩票]龙九福彩3D第20156期:个位精选胆码9 |普华永道周瑾:保险应学习互联网企业客户体验驱动的思维 |

Køreskader

’Tømmermændene’ efter en vellykket juletræssæson - opkørte veje og spor
’Tømmermændene’ efter en vellykket juletræssæson er mange steder opkørte veje og spor – og noget må der gøres, for at de atter kan benyttes.

Hvis man blot lader stå til, vil det dels blive vanskeligt og tidskrævende (dyrt) at færdes på arealet. Dels er der med sammenkørt jord (traktose), permanente vandpytter og mudderhuller tale om en ond cirkel, der blot forværres, hver gang man færdes der. Jordens dyrkningsegenskaber vil efterhånden tage varig skade, idet der opstår kompakte, vandstandsende jordlag, som gør jorden uegnet til dyrkningsjord. På lerjord har man fundet ud af, at der sker skader helt nede i 2-3 meters dybde.

Sportype og jordtype

Der findes især 2 spørgsmål, der afgør, hvorledes man griber en etablering an:

1. Hvor permanente skal sporene være?

2. Domineres jordbunden af ler eller sand?

1) Permanente/midlertidige spor
Som regel betragtes de fleste spor i en juletræskultur som midlertidige, og der er derfor ikke noget ønske om at etablere befæstede veje her – ikke mindst i lyset af de begrænsninger, som befæstede veje giver, når arealet evt. skal genkultiveres. Nogle steder er der imidlertid ingen vej uden om stabilisering med brokker og grus, hvis man år efter år skal kunne færdes i kulturerne med tunge køretøjer mv. Metoder til etablering af befæstede veje omtales ikke nærmere - kontakt evt. din lokale skovfoged herom.

2) Sand- eller lerjord
Bæreevnen og dræningsmulighederne i sand gør, at man på de lette jorde har mulighed for at gøre noget forholdsvist billigt og effektivt ved problemet. På stiv lerjord er befæstede veje måske den eneste holdbare løsning, og alternativerne begrænser sig til at gøre noget, der ligner tiltagene på sandjord, fordi det i det mindste er et skridt i den rigtige retning.

Hvornår skal der sættes ind?

Det er altid bedre at forebygge end at reparere, når skaden er sket - og mulighederne for at gribe det rigtigt an er størst ved kulturanlægget. Den erfarne juletræsdyrker vil anlægge sine spor fra kulturstarten og så et græsdække, der kan nå at få ordentligt fat, før der for alvor skal køres på arealet. På sandjorde er reolpløjning af sporene en mulighed - det giver en god drænvirkning og en profil på sporet, hvor vandet løber af. Man kan kun arbejde fornuftigt med jorden når den er relativt tør (hen på sommeren).

Retablering af spor på sandjord

1. Når skaden er sket, skal man vente med at gøre noget til jorden er forholdsvist tør.
2. Det kan være nødvendigt at jævne jordoverfladen med en gummiged eller lignende.
3. For at gennembryde kompakte jordlag og dermed genskabe en god dræningstilstand grubbes jorden –       mindst i 40 cm dybde, men gerne mere. Pas dog på rodsystemet i naborækkerne.
4. Løs jord jævnes og tromles.
5. Der harves/strigles og sås fx flerårigt græsdække, der jævnligt slås, men ellers lades i fred i gerne 2 år –     dvs. at man ideelt set undgår, at køre der i vådt føre. Klipningen er bl.a. for at græsset ikke skal brede         sig ind i selve juletræskulturen.

Retablering af spor på lerjord

1. Normalt skal man være forsigtig med grubning og reolpløjning af lerjord, men hvis skaden er sket, så er     det flere praktikeres holdning, at man alligevel kan prøve med grubning. Det gennemføres, når jorden         er forholdsvist tør.
2. Man må overveje at befæste nogle af sporene med paksten og stabilgrus. Men en mindre radikal løsning     kunne være at køre sand på og evt. etablere et veldrænet ’højbed’ - bare lidt højere end omgivelserne.
3. Jorden tilsås som nævnt for sandjord ovenfor.

Opkørte jordveje og spor

Hård efterårsregn og færdsel med traktor, vogne og andre maskiner tærer hårdt på veje og spor i juletræskulturerne.

Under selve høsten er der ikke været andet at gøre, end at løse problemerne på en - måske kortsigtet, men enkel måde ved fx. at hælde sten, beton-brokker, flis eller skrottræer i sporene, så man kan komme frem og tilbage.

 

真人桥牌

mqih4o6.wanzhonghengtong.cn| mqih4o6.gujuzaoxing.cn| mqih4o6.v3088.cn| mqih4o6.qxhpbp182.cn| mqih4o6.e7880.cn| nqih4o6.dloh.cn|