山西电影学院将成立 贾樟柯任院长 |全球股市尽墨:避险资产独涨 黄金收复1900美元/盎司 |重庆前首富尹明善被证监会调查 难以“善”终? |九号公司:发行价格定为18.94元/份 |理财子公司权益类产品剖析:数量少 产品体系、投研能力完善中 |拜登竞选团队1人新冠检测阳性 曾与拜登同机 |上市公司业绩加速复苏 养猪抗疫板块表现抢眼 |日媒:日本告知美国不会加入“清洁网络”计划 |青岛卫健委:已采样10580334份新冠病毒核酸检测 |三季报行情开启 公募瞄准业绩超预期板块 |学而思被“山寨”背后:教育行业碰瓷营销不断 |法国和荷兰呼吁欧盟成立新机构 专门监管谷歌Facebook |再续“真还传”:想“赚快钱”的罗永浩 为何看上了二手电商? |美对中国核力量建设无端指责 外交部军控司司长驳斥 |纳卡地区冲突持续 俄与欧盟磋商吁亚阿遵守停火规定 |

Terrænpleje for kronvildt

Artiklen giver et overblik over de faktorer, der påvirker kronvildtets trivsel, samt over kronvildtets krav til levested. En viden som kan bruges til at pleje og forbedre et områdes bæreevne for kronvildt.

Udbredelse og udvikling over de seneste år

Skov- og 真人桥牌styrelsen skønner, at der i dag lever ca. 10.000 krondyr på den fri vildtbane i Danmark. For bare 10 år siden blev bestanden anslået til omkring 5.000 dyr og selv om tallene er behæftet med stor usikkerhed, så er der bred enighed om, at bestanden stiger støt og roligt. Dette til trods for, at kronvildtet er et meget eftertragtet jagtobjekt og de tilbagevendende problemer med skader, som kronvildtet forårsager på skov- og markarealer. De største bestande af kronvildt findes i Midt- og Vestjylland samt på Djursland.

Levevis

Brunsttiden starter i september, hvor de store hjorte samler hinder og kalve i rudler (flokke). Rudlen ledes af en førerhind og hjorten bruger meget energi på at holde hinderne samlede i brunstperioden, mens andre hjorte konsekvent jages væk. Disse mindre hjorte ses ofte strejfe rastløse rundt alene eller i små grupper i september måned.

Flokkene af hinder og kalve opløses i løbet af vinteren, hvorefter hjortene samles igen. Hinderne trækker ud og går hver for sig, når de hen på sommeren sætter deres kalv.

Kronvildt er mest aktive om natten og ved solens op- og nedgang. Dyrene kræver meget ro og hviler om dagen i skjul et uforstyrret sted. Netop forstyrrelsesniveauet er én af de mest afgørende faktorer for, om en bestand af kronvildt kan etablere sig på et konkret terræn.

Fødevalg

Krondyret lever af vilde såvel som dyrkede planter. Undersøgelser viser, at bl.a. græsarten bølget bunke, hedelyng, tyttebær, blåbær, grannåle, rensdyrlav, agern og bog er vigtige fødeemner for kronvildtet. Den fiberrige kost af grannåle og hedelyng er af stor betydning for krondyrets fordøjelse specielt i de perioder, hvor kronvildtet æder korn, kartofler, roer og raps. Dyrene får også strukturføde gennem afskrællet bark fra nåletræer (især rødgran og contortafyr).

 

Kronvildtet trives bedst i lysåbne skove
Terrænpleje for kronvildtet - kronvildt foretrækker skov, men søger også ud på lysåbne arealer for at græsse

Kronvildtets kerneområder

Kronvildtet søger uforstyrrede områder, og trives bedst i skove, der er lysåbne.

Et areal, hvor to tredjedele er skov og en tredjedel er lysninger med græsser, lyng, buske og evt. dyrkede afgrøder, giver kronvildtet ideelle vilkår for at finde føde.

Derfor er kerneområderne ofte hedearealer med tætte bjergfyrholme eller kulisseforyngelser, hvor der er føde på det nyplantede areal og dækning i den resterende bevoksning.

Kronvildtet opholder sig også meget gerne i nærheden af vand, hvor de, udover at drikke, renser pelsen ved at søle (mudderbade).

Mindre tiltag der kan forbedre et områdes bæreevne

Det ligger i kronvildtets 真人桥牌 at vandre over store områder både efter føde og op til brunstperioden. Derfor er det svært for den enkelte lodsejer at lave effektiv terrænpleje, som med sikkerhed giver mere kronvildt på ejendommen. Forstyrrelser, jagttryk og arealanvendelse på de omkringliggende arealer har meget stor betydning for udviklingen i den lokale bestand. I grove tal skal ejendommen nok et godt stykke over 1.000 ha for blot nogenlunde at kunne kontrollere forvaltningen af en bestand.

Med disse forbehold kan man dog pleje sit terræn, så kronvildtet trækker henover arealet oftere og bliver længere i området.

Af mindre tiltag kan det være anlæggelsen af vildtagre med bl.a. lupin, rajgræs, hvidkløver, fodermarvkål, havre, timothé og vinterrug. Vildtagrene kan anlægges i skoven eller som striber på brakmarkerne. Jo større foderværdien er, desto mere attraktive er vildtagrene for kronvildtet. Derfor er gødskning en god investering de steder, hvor det er lovligt - altså ikke på de udyrkede marker!

Et godt tiltag er også at slå de udyrkede marker og andre arealer med græs, så der kommer friske næringsrige spirer.

Er der lyng på ejendommen, skal den holdes ung enten med slåning eller afbrænding, hvor afbrændingen oftest giver det bedste resultat. Husk at kontakte kommunen inden hedeplejen sættes i værk.

Det er også vigtigt at tynde sine unge bevoksninger med nåletræ, så de kan yde dækning i dagtimerne. Derudover er det nødvendigt at begrænse forstyrrelserne på arealet til et minimum, hvis man vil se kronvildtet på ejendommen i længere perioder.

Større og langsigtede forbedringer af et områdes bæreevne

De bedste langsigtede forbedringer afhænger af status på ejendommen og det øvrige landskab i lokalområdet.

Et distrikt på Djursland har dog den erfaring, at i et godt kronvildtterræn skal der ikke være mere end 300 m mellem søerne. Derfor vil etablering af en sø være en forbedring de fleste steder.

Hvis de ikke allerede findes, er det vigtigt at plante unge bevoksninger med en andel af nåletræ til dækning. Dette er en forbedring både i det åbne land, men også inde i højstammet skov, hvor disse kulturer i øvrigt ofte kan etableres ved selvforyngelse.

Rydninger/lysninger i skoven, som evt. tilplantes senere, har også en stor værdi pga. den opvækst af græs og urter, som kommer i skovbunden.

Hvis du vil vide mere

Links:

www.skovog真人桥牌.dk

Bøger:

- Politikens Jagtbog, 1994, Jørgen Fog.

 

Juni 2016

Videncenter Landskab

 

 

真人桥牌

mqih5vj.rainbow-city.cn| mqih5vj.i0227.cn| mqih5vj.shenjieguanye.cn| mqih5vj.bd159.cn| mqih5vj.xiangmomo.cn| nqih5vj.dloh.cn|