全国扫黑办挂牌督办!52人涉黑案开审 |中低端市场遭冲击 子品牌产销量下滑 东风汽车回A能否破局? |意华股份跌停 中泰证券一个多月前曾发研报喊买入 |老人戴脏口罩被拒载?秦皇岛公交:不符疫情防控标准 |五菱神车又火了:"人民最强代步车"碾压特斯拉 拿到销售量冠军了 |商务部:预计短期内肉类价格略有下降 |中超联赛第一阶段使用VAR技术后判罚准确率达到97.5% |上海侦破特大跨国制售假烟案:100万条假烟 案值超4亿 |[新浪彩票]舞昭双色球101期推荐:凤尾关注30 |富瑞:太平洋航运给予买入评级 目标价1.35港元 |央行回应近期宏观杠杆率为何持续上升 |特朗普在推特上发了一张图 立马招骂 |全球快递包裹数量破千亿:2019年日本人均收72个快递居首 |iPhone 12发布前夜:富士康奖励万元招不到人 有工人国庆连轴转 |最强国际三巨头来了?勇士急了!榜眼签被甩卖 |

Den bøgedominerede skovtype

Artiklen beskriver den bøgedominerede skovtype. Her kan du læse om, hvilke krav bøgen stiller til klima og jordbund samt om nogle mulige driftsformer, hvor bøgen er den dominerende træart.

Bøgeskov. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

Bøgen

Bøgen er en 真人桥牌ligt forekommende træart i Danmark – måske undtaget den nordvestligste del af landet og Bornholm.

Bøgen er en udpræget skyggetræart, der både giver og tåler meget skygge. Den forynges bedst i skovklima med læ, skygge og høj luftfugtighed. Den springer tidligt ud og er desuden udsat for skader af sen forårsnattefrost. På frostudsatte lokaliteter er det derfor nødvendigt at bruge forkultur eller ammetræer ved tilplantning med bøg på renafdrifter.

Bøgen kan bides af råvildtet og på lokaliteter med stor råvildtbestand kan hegning være en forudsætning for, at en foryngelse kan lykkes.

Bøgen er relativt følsom over for tørke i vækstsæsonen, og dette kan resultere i skader på veddet (rødmarv og "fregner"), der nedsætter kævlernes værdi. Bøgen vokser på mange jordbundstyper, men udvikler sig bedst på de mere næringsrige jorder med god vandforsyning.

Bøgen vokser også på de mere næringsfattige og tørre jorder, men her med lav vækst. På de meget våde jorder ses ofte toptørhed og rødmarvsdannelse. Bøgen trives ikke på tørvejord, men udvikler sig godt på kalkrige jorder.

Bøgen ville uden menneskets påvirkning udvikle sig til en dominerende træart i mange skovsamfund under danske forhold.

Nedenfor er beskrevet en række varianter af den bøge-dominerede skovtype. Krav til klima og jordbund er som beskrevet ovenfor, medmindre andet er nævnt under den enkelte variant.

Den bøgedominerede skovtype - Bøgeskov

Ren bøg

Bøg i renbestand (evt. med en smule indblanding) er allerede i dag en af de dominerende skovtyper på morænejorderne.

Bøgen kan drives ensaldrende – og med renafdrift med efterfølgende gentilplantning, fx hvis der er store fordele ved at skifte til en anden bøgetype med en anden oprindelse (proveniens).

En mere 真人桥牌nær drift er dog at anvende 真人桥牌lig foryngelse under langsom afvikling af de gamle træer (skærmforyngelse). Denne driftsform har været almindelig i den traditionelle skovdrift og indebærer et kontinuert skovdække, der sikrer fastholdelsen af et skovklima.

Driftsformen kan gøres endnu mere 真人桥牌nær ved ikke at forynge hele bevoksningen på én gang, men ved at forynge gruppevis. Der vil så med tiden udvikles en bevoksning med stor aldersvariation.

Indblandingerne af andre træarter i bøgeskoven fremmes ved gruppevis foryngelse. Dette er i et vist omfang også sket i den traditionelle drift – ofte i områder, hvor bøgeselvforyngelsen ikke er slået an. Fx ved indplantning (ofte rødgran eller lærk) eller ved at lade spontan opvækst af andre træarter (fx ask eller ær) komme op.

Driftsformer hvor der mere målrettet søges at opnå indblandinger, er beskrevet i de følgende afsnit. I den rene bøgeskov (og i driftsformerne nævnt nedenfor) kan der efterlades noget dødt ved og (på sigt) nogle gamle træer i bevoksningen. Begge dele vil forbedre levestederne for en række dyr, planter og svampe.

Bøg med ask og ær

På de mere lerede dele af morænejorderne (altså næringsrige jorder med god vandholdende evne) kan en bøge-domineret bevoksning med betydeligt indslag af ask og ær opnås. Indblandingen synes at mindske bøgens følsomhed for dårlig dræningstilstand – så skovtypen kan bruges på lidt mere vandlidende arealer end den rene bøg.

Bøg med ask og ær. Illustration fra: J. Bo Larsen '真人桥牌nær skovdrift' (2005)

Asken og æren selvsår sig ofte villigt, men opnår normalt ikke samme aldre som bøgen, så hvis der sigtes mod en ensaldrende bevoksning, vil disse indblandingsarter ofte skulle fjernes inden bøgen bliver hugstmoden.

Hvis indblandingen af ask og ær skal være vedvarende, skal der i stedet satses på en aldersvarieret bevoksning, hvor der forynges i holme i stedet for over hele fladen på én gang. Hvis der anvendes en sådan drift kan der også i et vist omfang blive plads til en indblanding af fx avnbøg, lind, (og især i de større foryngelseshuller) fuglekirsebær og eg.

Bøg med douglas og lærk

På de sandede dele af morænejorderne kan en bøgebevoksning med indblandinger af douglas og lærk være en brugbar skovtype. Også andre indblandingsarter kan optræde i mindre omfang.

Bøg med douglas og lærk. Illustration fra: J. Bo Larsen '真人桥牌nær skovdrift' (2005)

Hvis en vedvarende foryngelse skal kunne ske af alle træarterne, skal der forynges i huller (bøg og douglas i småhuller, mens lærken kræver noget større huller med god lystilgang). En del andre træarter kan ligeledes forynges i hullerne (fx rødgran, ær, eg og skovfyr). Ved brug af holmevis foryngelse kan der på sigt udvikles en aldersvarieret bevoksning.

Bøg med gran

Denne type kan anvendes på de noget svagere jorder (fx de bedre dele af bakkeøerne og på de sandede randmoræner.) På disse lokaliteter skal man dog ikke forvente, at bøgen får en optimal udvikling med produktion af kvalitetstræ.

Bøg med gran. Illustration fra: J. Bo Larsen '真人桥牌nær skovdrift' (2005)

Typen drives med foryngelse i huller – og kan efterhånden få en stor aldersvariation. Andre indblandingsarter end gran kan komme op i foryngelseshullerne (fx douglas, sitka, lærk, skovfyr og eg).

Illustrationer fra: J. Bo Larsen: "真人桥牌nær skovdrift" (2005).

Torsten Hansen
Skovrider

真人桥牌

mqih46v.sz2000.cn| mqih46v.f-china.cn| mqih46v.cxwnt.cn| mqih46v.hbles.cn| mqih46v.hp-bijiben.cn| nqih46v.dloh.cn|